dnes je 28.5.2024

Input:

5.10.4.2 Příloha 1: Označení účastníků ve výrokové části rozhodnutí

20.2.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.4.2 Příloha 1: Označení účastníků ve výrokové části rozhodnutí

Mgr. Petra Vrábliková

Závěr č. 35 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu – Označení účastníků podle § 27 odst. 1 ve výrokové části rozhodnutí (§ 68)

Označení účastníků podle § 27 odst. 1 musí být vždy součástí výrokové části rozhodnutí. Ve výjimečných případech je možné ve výrokové části odkázat na zvláštní přílohu, ve které budou účastníci označeni podle § 68 odst. 2. Tuto přílohu je třeba považovat za nedílnou součást výrokové části rozhodnutí. Za označením účastníků je vhodné uvádět též označení jejich zástupců.

Odůvodnění:

Legislativa
Ohledně umístění označení účastníků podle § 27 odst. 1 je ustanovení § 68 jednoznačné: "Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem.“ Zákon tedy stanoví, které části musí rozhodnutí obsahovat, a jako jednu z povinných náležitostí výrokové části uvádí označení účastníků podle § 27 odst. 1. Podle § 67 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí vždy musí vztahovat ke jmenovitě určené osobě nebo osobám. Jde tedy o otázku splnění pojmového znaku rozhodnutí a neuvedení účastníků podle § 27 odst. 1 ve výrokové části by mohlo být důvodem pro zrušení rozhodnutí. Ve výjimečných případech, kdy je v řízení větší počet esenciálních účastníků, a hrozí, že uvedením všech těchto účastníků a jejich označením podle požadavků zákona přímo do textu rozhodnutí by v konkrétním případě došlo k značnému znepřehlednění celého

Nahrávám...
Nahrávám...