dnes je 13.7.2024

Input:

5.2.1.7 Usnesení o odložení věci

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.7 Usnesení o odložení věci

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


*) Policie ČRNEBO*) Obecní policie (v řízení před orgány obcí)
 
Podatel (je-li znám) Osoba, které se usnesení týká ( je-li známa) 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

U S N E S E N Í

Vzor
Městský úřad ............... rozhodl takto:

Podle ust. § 43 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), se odkládá věc - .........................................................., neboť

  • *) vůči správnímu orgánu byl učiněn úkon, který zjevně není žádostí - § 43 odst. 1 písm. a) SŘ

  • *) vůči správnímu orgánu byl učiněn úkon, z něhož nelze zjistit, kdo jej učinil žádostí - § 43 odst. 1 písm. a) SŘ

Nahrávám...
Nahrávám...