dnes je 28.5.2024

Input:

6.1.1.1 Příloha 1: Prostředky nápravy a ochrany ve veřejné správě a správním řádu

15.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.1.1 Příloha 1: Prostředky nápravy a ochrany ve veřejné správě a správním řádu

Určení nadřízeného správního orgánu pro účely rozhodování o opravných prostředcích

Ze závěru č. 112 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10. 4. 2012:

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, se zřizuje Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Komise rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím ministerstva podle § 6 odst. 3 a 6, tedy proti rozhodnutí o tom, že ministerstvo nevydá osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, a proti rozhodnutí o zrušení osvědčení.

Spornou otázkou je zejména určení nadřízeného správního orgánu pro účely rozhodování o opravných prostředcích proti procesním usnesením a pro další možné postupy podle správního řádu, jako je vedení přezkumného řízení či poskytování ochrany před nečinností.

Zřízením Etické komise je do určité míry narušen ústavně obvyklý režim vycházející z koncepce ústředního správního úřadu jako monokratického orgánu, a tedy z nadřízeného postavení ministra vůči všem činnostem realizovaným ministerstvem. Proto je namístě vykládat rozsah pravomoci Komise restriktivním způsobem – nemělo by dojít k tomu, že by Komise vykonávala jakékoli kompetence, které jí zákon výslovně nepřiznává. Za výslovně přiznanou pravomoc lze přitom považovat pouze rozhodování o odvoláních proti meritorním rozhodnutím vydaným podle § 6 odst. 3 a 6 zákona č. 262/2011 Sb.

Nabízí se srovnání úpravy zákona č. 262/2011 Sb. s ustanovením § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, který rovněž zakotvuje rozhodování Komise proti prvostupňovým rozhodnutím ministerstva. Na rozdíl od zákona č. 262/2011 Sb. je zde zcela jasně vymezena kompetence Komise jako nadřízeného

Nahrávám...
Nahrávám...