dnes je 28.5.2024

Input:

6.1.2.2 Příloha 2: Podání "odvolání osobou, která není účastníkem řízení

3.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.2.2 Příloha 2: Podání "odvolání“ osobou, která není účastníkem řízení

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Podání "odvolání“ osobou, která není účastníkem řízení

Ze závěru č. 64 ze zasedání Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007:

Stanoví-li § 81 odst. 1 správního řádu, že odvolání proti rozhodnutí může podat účastník řízení, znamená to, že právo podat odvolání přiznává zákon jen osobám uvedeným v § 27 správního řádu.

Pokud odvolání chybí některý ze základních rysů tohoto podání (jako např. odvolání podané účastníkem, který se práva na odvolání vzdal, či podání odvolání v situaci, kdy je odvolání vyloučeno), jde o odvolání nepřípustné. Pokud je tedy odvolání podáno osobou, která není účastníkem řízení, je možno toto odvolání posoudit jako nepřípustné a jako takovým se jím dále zabývat (tedy postup podle § 92 správního řádu).

Je-li okruh účastníků ze zákona omezen a osoba, která není součástí tohoto okruhu, podá "odvolání“, je zcela nepochybné, že zde není naplněna dikce § 81 odst. 1 správního řádu, tedy že odvolání může podat pouze účastník. V takovém případě toto podání není odvoláním, neboť podateli chybí aktivní legitimace k podání odvolání.

Tímto není nijak dotčeno právo na soudní ochranu takové osoby; pokud bylo její odvolání zamítnuto jako nepřípustné, může podat žalobu k příslušnému soudu.

Odvolání podané domnělým zástupcem

Ze závěru č. 103 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10. 6. 2011:

Podle § 34 odst. 1 správního řádu zástupce vystupuje v řízení jménem zastoupeného a z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Zástupce účastníka řízení tedy může podat odvolání za účastníka řízení.

Pokud tedy odvolání

Nahrávám...
Nahrávám...