dnes je 28.5.2024

Input:

3.4.2.1 Zastoupení na základě plné moci: Příloha 1

15.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.1 Zastoupení na základě plné moci: Příloha 1

Generální plná moc v řízení podle správního řádu

Ze závěru č. 113 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10. 4. 2012:

Podle ustanovení § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu může být zmocnění uděleno pro celé řízení. Plná moc udělená podle tohoto ustanovení by se ovšem měla vztahovat pouze k výslovně uvedenému správnímu řízení. Taková plná moc je udělena pouze do právní moci rozhodnutí, kterým se řízení končí. Pro případné mimořádné či dozorčí opravné prostředky již skončeného správního řízení by bylo zapotřebí udělení nové procesní plné moci. Ustanovení § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu se týká jednoho výslovně uvedeného správního řízení, a generální plnou moc proto nelze na základě tohoto ustanovení použít v řízení podle správního řádu.

Pokud se dále týká ustanovení § 33 odst. 2 písm. c), tak zde správní řád upravuje přísnější podmínky k udělení zmocnění, neboť předpokládá možnost použití plné moci pro více řízení, ale pouze s určitě vymezeným předmětem a s úředně ověřeným podpisem za dalších podmínek. O použití generální plné moci proto nelze hovořit ani v případě ustanovení § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.

Na základě ustanovení § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu může být zmocnění uděleno v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona. Např. prokura je širokým typem smluvního zastoupení, které je omezeno pouze tím, že se musí týkat právních úkonů při provozu podniku. Při splnění těchto podmínek je možné uznávat použití prokury v řízení podle správního řádu, neboť prokuru lze považovat ve smyslu § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu za zmocnění udělené v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.

Účelem zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, je úprava podmínek, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty. Zastupování v řízení je jedna z právních služeb, kterou advokáti poskytují. Zákon o advokacii neobsahuje zvláštní druh smluvního zastoupení upravený ve vztahu k advokátům, pouze § 26 hovoří o pověření

Nahrávám...
Nahrávám...