dnes je 28.5.2024

Input:

3.4.1.3 Příloha 3

15.8.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.3 Příloha 3

Mgr. Petra Vrábliková

Závěr č. 28 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu – vztah ustanovení § 32 odst. 3 a § 25 správního řádu:

V řízení, v němž má být určité osobě uložena povinnost nebo odňato právo, se těmto osobám, pokud jsou neznámého pobytu nebo sídla, osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, a osobám, které nejsou známy, ustanoví opatrovník. Zároveň se jim podle § 25 odst. 1 správního řádu bude doručovat veřejnou vyhláškou. Podle § 34 odst. 2 bude s právními účinky spojeno pouze doručení písemnosti opatrovníkovi. Výjimkou bude oznámení o zahájení řízení a oznámení usnesení o ustanovení opatrovníka.

Odůvodnění:

Otázku, zda je v případě řízení, v němž má být určité osobě uložena povinnost nebo odňato právo, osobám neznámého pobytu nebo sídla, osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, a osobám, které nejsou známy, nutné mimo ustanovení opatrovníka doručovat též veřejnou vyhláškou, řeší § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Legislativa
Ustanovení § 32 odst. 3 správního řádu stanoví, že v případě, kdy nejde o účastníka, kterému má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo, správní orgán osobám neznámého pobytu nebo sídla, osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, a osobám, které nejsou známy, opatrovníka neustanoví a doručuje jim veřejnou vyhláškou. V případě, že se jedná o výše uvedeného účastníka, jemuž má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo, správní orgán mu ustanoví opatrovníka [viz § 32 odst. 2 písm. d) a e) správního řádu].

Ustanovení § 25 odst. 1

Nahrávám...
Nahrávám...