dnes je 13.7.2024

Input:

5.10.8.1.2 Příloha 2: Nabytí právní moci rozhodnutí při vzdání se práva na odvolání

11.11.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.8.1.2 Příloha 2: Nabytí právní moci rozhodnutí při vzdání se práva na odvolání

Nabytí právní moci rozhodnutí při vzdání se práva na odvolání

Ze závěru č. 69 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 16. 6. 2008:

Ustanovení § 91 odst. 4 správního řádu je speciální k ustanovení § 73 odst. 1 správního řádu, které uvádí, že je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání, a to za předpokladu, že správní řád nestanoví jinak. "Jinak“ stanoví § 91 odst. 4 správního řádu, který upravuje odlišně nabytí právní moci v řízení s více účastníky. Je-li v řízení jediný účastník, který může proti rozhodnutí podat odvolání, bude aplikována obecná úprava podle § 73 odst. 1 správního řádu a rozhodnutí nabude právní moci okamžikem, kdy

Nahrávám...
Nahrávám...